Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čertův švagr na Déčku

21. 8. 2017

 

Perly - Čertův švagr

Loutková pohádka podle námĕtu Boženy Nĕmcové

Žil kdysi jeden hodný mládenec. Jmenoval se Petr.

Matka mu brzy zemřela a jeho otec se znova oženil.

Macecha usoužila otce k smrti, a pak se chtĕla zbavit i Petra. A tak ho dala naverbovat na vojnu. Pro Petra to nebyly šťastné roky.

Jako voják bojoval snad ve všech bitvách, co kde jaký král v té dobĕ vedl.

Po sedmi letech se vrátil do rodné vsi chudý jako kostelní myš. Chalupa po tátovi byla zničená. A tak se vydal hledat službu.

"Hospodáři, nepotřebujete čeledína?"

"Ne. Jdi si třeba k čertu!"

U kupce ve mĕstĕ slyšel stejnou odpovĕď.

"Jdi k čertu!"

Když mu to řekli i na zámku, zabolelo Petra nad lidskou zlobou srdce.

"Kdybych vĕdĕl, kudy se jde do pekla, šel bych tam."

Vtom se objevil čert a řekl: "Tebe mrzí svĕt, Petře?"

"Ano. Prosím o službu, a všude mĕ posílají k čertu. Rád bych tedy k nĕmu šel."

"Proč ne? Tady jsem a službu ti rád dám."

"Jaká to bude služba?"
"Pojď a uvidíš."

"Tvá práce bude sedm let přikládat pod tyto kotle."

"Petře, máš vyslouženo. Jako odmĕnu ti dávám mĕšec. Když budeš potřebovat peníze, řekni: "Syp, pytlíčku!" A ve svĕtĕ můžeš říkat, že jsi můj švagr."

Petr se sedm let tĕšil na lidi, ale všichni se ho teď báli a utíkali před ním. Mysleli, že je čert.

"Hej, hospodo! Takhle u vás vítáte pocestné? -Chci pít a jíst!"
Hostinský byl strašpytel, tak poslal k divnému hostovi sirotka Jiříka, co u nĕj sloužil.

"Neboj se mĕ. Já nejsem čert. Jsem jen čertův švagr."

"Dej pozor! Já všechno vidím. Od této chvíle budeš hocha chovat jako vlastního!"

O tom, že čertův švagr rozdává dukáty, se dozvĕdĕl pan kníže. Kníže poslal sluhu, ať si od Petra
nĕjaké zlaťaky půjčí.

"Jestli chce pan kníže nĕco od mĕ, ať přijde sám."

Kníže se nejdřív Petra lekl, ale pak ho požádal o peníze.

"Pane kníže, nasypu vám penĕz, kolik budete chtít. Ale jedna z vašich tří dcer si mĕ musí vzít za muže."

"Milé dĕti, peníze nemám."

"Jak to, že nemáš?"
"Čertův švagr nám nic nedá, dokud si ho jedna z vás nevezme za muže."

Obĕ starší dcery odmítly, ale nejmladší Milena souhlasila.

Starší sestry se jí posmívaly: "Kdyby to byla aspoň Luciper, ale jenom švagr? Vyzkoušej si hubičku od ženicha!"

"Nebojte se. Já budu hezčí a budu vás milovat jako oko v hlavĕ."

"Mileno, pozdrav pana ženicha!"
"Bl-l-l-l-l-l..."

Petr šel do lesa a volal čerta, aby mu vrátil jeho starou podobu.

"Umyj se v této studánce, švagře, a budeš krásnĕjší než dřív."

"Dĕkuji ti, švagře."

"Teď už se nevĕstĕ budeš líbit. A neboj se. Ještĕ se uvidíme."

V den svatby čekala Milena a její zlé sestry na ženicha. Zlé sestry mĕly vztek. Nevĕsta byla překvapená.

"Chtĕly jste za ženicha Lucipera, tak jsem tu! Petře, teď teprve jsme opravdoví švagři!"

www.ceskatelevize.cz/porady/898574-perly/278352236020005-certuv-svagr 

cs.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář